https://pixabay.com/photos/save-coins-currency-cash-euro-4666418/

Windykacja

Obrót gospodarczy polega w pewnym sensie na wciąż kręcącym się kole, w którym jedni kupują, a inni sprzedają w celu osiągnięcia zysku. Jednak często zdarza się tak, że osoby kupujące nie zawsze płacą. W celu rozwiązania tej sytuacji pojawia się windykacja, której celem jest odzyskanie należnych pieniędzy czy rzeczy zgodnie z obowiązującym prawem. Windykacją zajmuje się firma windykacyjna.

Firmy windykacyjne – co to?

Firmy windykacyjne, działają w oparciu o przepisy prawne. Przedstawiciel tej firmy, czyli windykator działa w celu uświadomienia osobie zadłużonej, że powinien jak najszybciej spłacić swój dług. Proponuje on także rozłożenie płatności na raty, co znacznie umożliwia spłatę zadłużenia. Podstawowym i głównym celem tego typu firm jest odzyskanie całkowitej należności. Windykator nie ma nic wspólnego z komornikiem, dlatego nie jest w stanie zająć majątku osoby zadłużonej. Firmy windykacyjne są pierwszym etapem procedury dotyczącej odzyskiwania długów. Dopiero, gdy efekty pracy danej firmy nie są wystarczająco skuteczne, sprawa może trafić do sądu. Ostatecznym krokiem do odzyskania środków dopiero staje się komornik. Duża część firm windykacyjnych zawiera w swojej ofercie również możliwość reprezentowania w czasie rozprawy sądowej. Działanie takiej firmy jest bardzo proste i rzetelne. Po sprawdzeniu, czy wierzytelność faktycznie się należy, firma kontaktuje się z osobą zadłużoną, wysyłając listy, e-maile bądź SMS-y. Posiada również prawo i możliwość dopisania dłużnika do rejestru osób zadłużonych, z których informacje pobierają banki czy inne instytucje. Z tego typu firmy może skorzystać każda osoba, gdy jakaś inna jest mu dłużna. Wierzycielem może być osoba fizyczna lub prawna. Bardzo dużo branż jest klientem firmy windykacyjnej, często także firmy transportowe czy budowlane. Warto pamiętać, żeby przede wszystkim rozmawiać z firmami windykacyjnymi, właśnie wtedy jesteśmy w stanie osiągnąć pewnego rodzaju kompromis i unikniemy niepotrzebnego stresu czy nerwów. Windykator przede wszystkim nie może domagać się: wyjawienia majątku; nachodzić dłużnika w domu lub mieszkaniu; uporczywie dzwonić i wysyłać e-maile czy SMS-y; zastraszać dłużnika czy innych członków jego rodziny; rozmawiać z osobami trzecimi o problemach dotyczących dłużnika; stosować różnego rodzaju groźby, a także wprowadzać dłużnika w błąd. Kolejną i ważną uwagą jest również to, że dłużnik nie ma obowiązku wpuszczać windykatora do swojego domu czy mieszkania.